Polityka prywatności
 • Postanowienia Ogólne
  • Administratorem danych jest VERMANN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Adama Mickiewicza 29 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000519631 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód, Wydział XVIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 635 183 40 30 REGON: 243638467. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  • Termin "Użytkownik" zastąpiliśmy określeniem "Ty", natomiast "Administrator" – "My". Termin "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • W celu dbałości o bezpieczeństwo danych używamy bezpiecznego protokółu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz innych systemów i rozwiązań mających na celu bezpieczeństwo danych.
  • Wszystkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane poufne, nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • Administrator Danych
  • Administratorem danych jest VERMANN sp. z o.o. Jeżeli posiadasz Konto na naszych stronach, to przetwarzane są Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Jesteśmy również administratorem danych osób zapisanych na newsletter oraz w programie lojalnościowym.
  • Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z: przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożona polityką prywatności, celem jest nawiązywanie oraz kształtowanie treści Umowy jej zmiany, bądź rozwiązania oraz realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w tym newsletter, przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności
  • Masz prawo dostępu do swoich danych, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W tym celu należy się skontaktować drogą elektroniczną z e-mail: rodo@vermann.pl
  • Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.
  • Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy.
   • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych platform) , w tym dokonywania transakcji i płatności.
   • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta
   • obsługi reklamacji
   • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
   • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych.
   Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
   • monitorowanie Twojej aktywności
   • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
   • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
   • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
   • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   • prowadzenie analiz statystycznych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
   Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
   • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
   • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  • Istnieje możliwość przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
  • Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  • Zgodnie z przepisami usunięcie danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  • Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  • Dzięki wdrożonej pseudonimizacji kontroli dostępu oraz szyfrowania danych minimalizujemy skutki ewentualnych naruszeń danych.
  • Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione przez nas bądź przez osoby/firmy, z którymi ściśle współpracujemy na podstawie udzielonych upoważnień.
Product added to wishlist
Produkt dodany do porównywarki

Serwis korzysta z plików Cookies.